Pampelišky

Děti 3 - 4leté

  • postupné přivykání za pomoci rodičů na nové prostředí a nové lidi, režim dne

  • pozvolné, nenásilné zapojování do denních činností

  • dostatečný prostor na vyjádření potřeb a přání dětí

  • respektování individualit dětí – adaptační problémy, stravování, specifické problémy

  • učit se základům společné hry, podělit se o hračku, neubližovat si navzájem

  • učit se reagovat na pokyn učitelky, umět poslechnout

  • zvládnout základy hygieny, sebeobsluhy, stolování

  • seznamování s okolím školky, zahrada, turistické výlety

  • divadélka ve školce

  • individuální integrace 


Personální obsazení třídy:

zástupkyně ředitelky:  Romana Brožková
                   učitelka:   Renáta Gajdošíková - koordinátorka logo


kuchařka: Jana Roubalová
školnice:  Marie Bednářová

 

 

      Akce na listopad

  11.11. Svatý Martin - pásmo ve třídě Jeřabinek

  13.11. vánoční focení - vhodné červené oblečení, pozadí bude zelené

  15.11. divadélko v MŠ - placeno z třídního fondu

  21.-22.11. Pyžamkové dny - děti přijdou ráno do třídy v jiném pyžamu, než mají na spaní. Mohou mít                          polštářky, župánky, baterky, plyšáky, oblíbenou knihu - podepsanou. Prosíme o dobrotky na                        hostinu. Budeme soutěžit, tančit a nebude chybět ani přehlídka pyžamek.

  25.-29.11. pečení perníčků
 


 


 

        

 


 


 
 

 
 
 

 
                       
 

 

 

 

 

                                      

 


 


 


Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace