JEŘABINKY

3.třída: 5 – 7 leté děti

 

* přizpůsobení se větším nárokům ve všech činnostech během dne

* zvládat „řád svobody a povinnosti“, rozpoznat hranice asertivního chování

* nést odpovědnost za své chování, rozhodování, hygienu, sebeobsluhu, kulturu stolování

* spolupráce s institucemi – ZŠ, ZUŠ, Muzeum, ostatní MŠ, divadlo, DPS

* EVVO, EKO MŠ, Mažoretky, keramika, logopedie, zvířátka, zdravotní a dopravní aktivity

* rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti, zvládat delší vycházky, turistické výlety

* zaměření na přírodní pedagogiku

* znát děti ze školky, učitelky a ostatní zaměstnance jménem

* zvládat pracovní a výtvarné činnosti, různé techniky, objevovat, experimentovat

* skupinová práce, činnosti na interaktivní tabuli

* umět správně vyslovovat všechny hlásky, dokázat se sám obléci, obsloužit

* individuální integrace

* centra pracovních činností

 

 

Personální obsazení:

učitelka:                Bc. Helena Krejčíková -koordinátorka EVVO

učitelka:                Nataša Kačínová

kuchařka:              Irena Šťastná

 

AKCE JEŘABINEK NA PROSINEC

2.12. ANDĚLSKÁ SPIRÁLA - RITUÁL VE TŘÍDĚ

3., 12.12. PŘÍRODNÍ PEDAGOGIKA - BARBORKY - NOVÝ ŽIZNÍKOV, SMRČKY POD ŠPIČÁKEM

4.12. BETLÉMY V MUZEU - KALHOTY

5.12. MIKULÁŠ A ČERT V CRYSTALU

6.12. NADÍLKA V MŠ - OBLEČENÍ MIKULÁŠE, ČERTA NEBO ANDĚLA

10.12. ZA BETLÉMY DO ČESKÉHO DUBU - DO BATŮŽKU PITÍ A DOBROTKU ( POZDĚJŠÍ OBĚD)

SRAZ V MŠ DO 7:45 HODIN!

11.12. ZDOBENÍ STROMEČKU NA ZAHRADĚ

13.12. ÚKOLY MEDVÍDKA NIVEÁČKA

16.12. VYSTOUPENÍ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ

17.12. VANOČNÍ POSEZENÍ - ZAČÁTEK V 15:15 HODIN, PROSÍME O CUKROVÍ

18.12. VÁNOČNÍ ZVYKY

PŘEJEME VÁM HEZKÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU V NOVÉM ROCE 2020

  

 

 

 

 


                                                                          
Zápis ze schůzky konané dne 12. 9. 2019

Představení – uč. Bc. H. Krejčíková, uč. N. Kačínová

Kapacita MŠ – 91 dětí

4 třídy – Pampelišky, Kopretinky, Jeřabinky, Sněženky

  1. školní řád a vnitřní řád – uzavírání a otvírání MŠ

  2. zabezpečení budovy – kódy

  3. režim dne – akce, logopedická prevence, přírodní pedagogika, tělocvična

  4. omlouvání dětí – nemoc, volno, lázně – vyplnit a přinést Omluvný list

  5. vyzvedávání dětí a předání dítěte učitelce! (dohody o vyzvedávání dětí)

  6. evidenční listy – hlaste změny!


 1. Stravné a školné


  1. platba stravného do 15. dne v měsíci!

  2. řádné vyplnění přihlášky pro VŠJ

  3. školné předškolní děti neplatí

  4. platit trvalým příkazem, změny hlaste!

  5. alergie – potvrzení od lékaře!

Potřeby dětí

hygienické potřeby 2x ročně

  1. vhodné oblečení a obutí do třídy, ven, na odpočinek, tělocvičny, dílny

  2. nevhodné- rifle a bundy na knoflíky!, zákaz nošení pantoflí a deštníků!

  3. náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, punčocháče, trička – označit!


 1. Další potřeby

nenosit šperky a drahé hračky (neručíme)

  1. nenosit žvýkačky! a jiné sladkosti

  2. čtení nástěnek – akce! a další potřeby

  3. výlety = pořádné batohy!, na přírodní pedagogiku máme vlastní batohy

  4. sběrová akce papíru, kaštanů a drobných elektrospotřebičů (Zelená škola)


 1. Diskuse a dotazy

projekty školky – NIVEA – Medvídek Niveáček, MRKVIČKA, Nenič své zdravé tělo (naše přehlídka), MAP, ZŠ Lada, další na nástěnce u schodiště

  1. návštěva živých zvířátek ve školce – Libertin

  2. oslavy narozenin, karneval a další akce – nenosit sladkosti, ale zdravé pochoutky

  3. sdělte všechny důležité věci, které se týkají vašich dětí
 

                                                                        

                                                         

 


 

 


 

 


 

Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace