Denní režim

od 6:15
do 8:45 (9:00)
scházení dětí v určených třídách, volné hry, individuální práce učitelky  s dětmi, pohovory s rodiči, uzavírání docházky, cvičení, hygiena
   
od 8:45 (9:00)
do 11:45 (12:00)
přesnídávka, hygiena hlavní dopolední téma vybrané ze ŠVP rozpracované do týdenního tématického plánu, pobyt venku - zahrada, okolí MŠ , výlety, turistika - návštěva divadla, kina, koncertu, výstavy  při nepříznivém počasí náhradní program ve třídě, zájmové aktivity, logopedie
   
od 11:45 (12:00)
do 14:15 (14:45)
hygiena, oběd, příprava na odpočinek, pohádky, odpočinek, klidové aktivity, zájmové aktivity, příprava na svačinu, TV chvilka
   
od 14:45 (15:00)
do 16:15
svačina, procvičování znalostí a dovedností, volné hry, individuální práce učitelky s dětmi, pobyt na zahradě


Rozmezí podávání stravy

Jeřabinky a Sněženky:  9,00 –   12,00 – 15,00
Pampelišky a Kopretinky:  8,45 -    11,45 – 14,45

 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace