Zájmové aktivity

Mateřská škola nabízí pro prohlubování zájmu a talentu dětí v rámci předškolního vzdělávání zájmové aktivity, které jsou organizovány během dne a jsou součástí ŠVP.

HUDEBNĚ POHYBOVÉ AKTIVITY

Malé mažoretky a roztleskávačky, zumbatomic

Stanovené cíle- seznámení s klasickým pochodem, tanečními prvky, nácvik točení hůlkou, práce s pom- pony, správné držení těla, orientace v prostoru, prohlubování rytmického a hudebního cítění, radost z pohybu, dobrá nálada, předávání zkušeností mladším kamarádům.

Reprezentace školy na veřejnosti- příprava vystoupení pro rodiče, seniory v pečovatelském domě, děti ze ZŠ Šluknovská, akce pořádané naší MŠ.

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY, KERAMIKA

Individuální i kolektivní práce s dětmi na různá témata- výzdoba tříd, mateřské školy, zahrady.

Stanovené cíle- seznámení s tvárnými možnostmi hlíny, procesem výroby keramiky a keramickou pecí, rozvoj jemné motoriky a fantazie, těšit se z výrobků, vážit si práce kamarádů, dát dětem prostor k tvůrčí činnosti a možnosti výtvarného vyjádření též pro děti nadané.

Účast na soutěžích, přehlídkách, výroba dárků, společné tvořivé dílničky s rodiči.

JE NÁM SPOLU DOBŘE- pravidelná setkávání se seniory v pečovatelském domě.

PAT A MAT- rozvoj polytechnických dovedností, práce s různorodým materiálem, setkávání s dětmi a učiteli ZŠ Šluknovská.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Vytváření podmínek pro správný vývoj řeči, mapování chybných hlásek- využití log. pomůcek.

Stanovené cíle- rozvíjení zrakového vnímání, sluchové paměti, rytmického cítění, motorické schopnosti, nácvik správného dýchání, gymnastika mluvidel, artikulační cvičení, rozvoj souvislého vyjadřování.

Předávání zkušeností kolegyním z mateřských a základních škol z praxe. Využití poznatků ze seminářů- „Míčková automasáž“, „Muzikoterapie“- hra na bubny Djembe a Drumbeny.

ZÁJMOVĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA ZAMĚŘENÁ NA PROHLUBOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ V OBLASTI PŘÍRODY A ZVÍŘAT

Stanovené cíle- zábavnou formou poznávat zástupce fauny naší krajiny, využití didaktických pomůcek, herních aktivit též v interaktivní podobě, plnění tematických úkolů, pozorování živočichů v terénu, upevnit stávající znalosti, získávat další vědomosti, posilovat vztah k živé přírodě, prohlubovat základy environmentální výchovy.

Besedy pro jednotlivé třídy mateřské školy, ZŠ Šluknovská, Praktickou školu, ostatní MŠ

 

 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace