Sněženky

Děti 4 - 7 leté

  • třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • děti se vzdělávají podle ŠVP školy s přihlédnutím na individuální specifické potřeb
  • spolupracujeme se SPC / kombinované vady, tělesné vady, vady řeči, pro děti s autizmem/
  • dětskou klinickou psycholožkou, PPP
  • ve třídě pracují učitelky s aprobací speciální pedagog pro MŠ , podle konkrétní situace i asistentka pedagoga a školní asistentka
  • logopedická prevence, práce na interaktivní tabuli

Personální obsazení:

ředitelka školy: Bc.Zdeňka Coufalová
učitelka: Kateřina Hummelová -koordinátorka podpůrných opatření
asistentka  pedagoga:

Jarmila Coufalová
Barbora Švédová
Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace