Sněženky

Děti 4 - 7 leté

  • třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • děti se vzdělávají podle ŠVP školy s přihlédnutím na individuální specifické potřeb
  • spolupracujeme se SPC / kombinované vady, tělesné vady, vady řeči, pro děti s autizmem/
  • dětskou klinickou psycholožkou, PPP
  • ve třídě pracují učitelky s aprobací speciální pedagog pro MŠ , podle konkrétní situace i asistentka pedagoga a školní asistentka
  • logopedická prevence, práce na interaktivní tabuli

Personální obsazení:

ředitelka školy: Bc.Zdeňka Coufalová
učitelka: Kateřina Hummelová -koordinátorka podpůrných opatření
asistentka  pedagoga:

Jarmila Coufalová
Barbora Švédová


AKCE  SNĚŽENEK  NA  ŘÍJEN

 

ÚTERKY  -   TĚLOCVIČNA 

2.10.          DEN  ZVÍŘAT  V  MUZEU

4.10.         PEČEME  JABLKOVÉ  ZÁVINY – PROSÍME  O  JABLÍČKA, VANILKOVÝ  A SKOŘICOVÝ  CUKR

7. – 11.10.   BRAMBOROVÝ  TÝDEN  -  PROSÍME  0  3 – 4 BRAMBORY

14. – 18.10. KAŠTANOVÝ  TÝDEN  - DĚTI  PŘINESOU  KAŠTANY

VÝLETY A  DRAKIÁDA   DLE  POČASÍ – VHODNOU  OBUV!!!

PROBÍHÁ  SBĚR  KAŠTANŮ, ŽALUDŮ, BUKVIC, PAPÍRU

 


Zápis z třídní schůzky ze dne 10.09.2019

1. Školní řád, režim dne, týdenní plány a důležité informace o chodu MŠ

-          třída Sněženek, dětí ve věku 4 - 7 let

-          předškolní děti + OPŠD

-          zápis do ZŠ v dubnu 2020, potřebné doklady k odkladu vyřídit co nejdříve

-          v celé MŠ  zapsáno 91 dětí

-          všechny důležité informace jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně a na dveřích, je potřeba je   pravidelně číst

-          seznámení s vnitřním řádem MŠ, školním řádem –upozornění na BOZ dětí

-          povinná předškolní docházka, povinnost omlouvat nepřítomnost dítěte do Omluvného listu; o delší uvolnění /více než týden/ ze vzdělání požádat písemně ředitelku MŠ

-          děti se scházejí do 8:00 hodin, pozdní příchody se hlásí předem, dítě je nutné předat paní učitelce nebo paní asistentce – nutnost zavírat dveře na dvě kliky!

-          Bezpečnostní kód - 223

-          po obědě odcházejí děti ve 12:15 hodin, ráno rodiče nahlásí

-          odpoledne odcházejí ve 14: 45 hodin

-          děti mohou vyzvedávat rodiče nebo osoby , které rodiče uvedou v dohodě              o převzetí  dítěte

-          ráno informujte o změně zdravotního stavu Vašeho dítěte (kašel, průjem…), děti s teplotou nebudou do školky přijaty                                                                                                               

-          co můžete udělat pro své dítě, aby bylo spokojené? – nutnost stejných požadavků na výchovu od rodiny a školky

-          význam logopedické prevence, nutnost  spolupráce rodina a školy – p.Pilařová

-          význam stravování pro dítě

-          ukázka učebních pomůcek, vysvětlení správného držení tužky a lžíce

-          sledovat Týdeníček a plnit dané úkoly – příprava na školu, úkoly v sešitu

-          uplatňovat laskavou důslednost, dodržování pravidel

-          zapojení školky do více projektů – souhlas písemný od rodičů

-          podepsání souhlasů – ochrana osobních údajů 

 

2. Placení školného a stravného je do 15. dne ve stávajícím měsíci, informace u vedoucí stravování

    p. Iszworové

-          pokud možno zřídit sporožiro, příkaz z účtu, zkontrolovat variabilní symbol

-          děti s povinnou předškolní docházkou a OPŠD školné neplatí, za stravování 32,-    a 34,- Kč denně

 

3. Potřeby dětí do MŠ

-          dvoje oblečení: 1x na ven, 1x do třídy, tepláky a ponožky do tělocvičny,podepsané

-          ve skříňce náhradní spodní prádlo, ponožky

-          do třídy nenosit hračky – hádky o hračku, ztráta, poškození

-          nahlásit alergie dětí, užívání léků – vždy s podrobným návodem na užívání

-          MŠ spolupracuje s Libertinem – ukázky zvířat v MŠ – pokud je dítě alergické – včas nahlásit

-          nahlásit neprodleně změny telefonních čísel apod.

-          případné problémy řešit na třídě s p.učitelkou

-          nedávat dětem do MŠ  řetízky, hodinky, velké náušnice, náramky – nebezpečí úrazu a ztráty

-          oslavy narozenin společná akce, domluvení s p.učitelkou, fotografování, gratulace od kamarádů

-          webové stránky MŠ – www.skolkalipa.cz – všechny naše aktivity

-          telefon do MŠ  487 522 598

 

4. Co by mělo Vaše dítě zvládnout v MŠ

- samo se obléknout, skládat si oblečení, zvládat hygienické návyky – vysmrkat, mýt ruce  

  mýdlem, používat toaletní papír, samo se najíst, vyřídit drobné úkoly

 

5. Sběr papíru

-          3 poslední dny v měsíci

-          Možnost přinést starší oblečení, obuv, hračky pro potřeby ostatních

 

Pokud máte nějaký dotaz nebo nápad, přijďte za námi.

 

 

Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace