Pampelišky

Děti 3 - 4leté

  • postupné přivykání za pomoci rodičů na nové prostředí a nové lidi, režim dne

  • pozvolné, nenásilné zapojování do denních činností

  • dostatečný prostor na vyjádření potřeb a přání dětí

  • respektování individualit dětí – adaptační problémy, stravování, specifické problémy

  • učit se základům společné hry, podělit se o hračku, neubližovat si navzájem

  • učit se reagovat na pokyn učitelky, umět poslechnout

  • zvládnout základy hygieny, sebeobsluhy, stolování

  • seznamování s okolím školky, zahrada, turistické výlety

  • divadélka ve školce

  • individuální integrace 


Personální obsazení třídy:

zástupkyně ředitelky:  Romana Brožková
                   učitelka:   Renáta Gajdošíková - koordinátorka logo


kuchařka: Jana Roubalová
školnice:  Marie Bednářová

 

 

      Akce na březen

 2.3. Divadlo v MŠ - pohádka Jak šel Honza do světa

 4.3. Beseda o netopýrech

  9.-13.3. Jarní prázdniny - prosíme rodiče o nahlášení docházky během prázdnin

 16.3. Návštěva knihovny Špičák - pohádka O Budulínkovi

 20.3. Ponožkový den

 23.3. Vítání jara - děti přijdou v zeleno-žlutém oblečení


Prosíme rodiče, aby se informovali u p.učitelek ve třídě, jestli mají doplacený třídní fond na celý školní rok a jaké jim chybí hygienické potřeby.

                                                                          Děkujeme


 


 


 

        

 


 


 
 

 
 
 

 
                       
 

 

 

 

 

                                      

 


 


 


Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace