JEŘABINKY

3.třída: 5 – 7 leté děti

 

* přizpůsobení se větším nárokům ve všech činnostech během dne

* zvládat „řád svobody a povinnosti“, rozpoznat hranice asertivního chování

* nést odpovědnost za své chování, rozhodování, hygienu, sebeobsluhu, kulturu stolování

* spolupráce s institucemi – ZŠ, ZUŠ, Muzeum, ostatní MŠ, divadlo, DPS

* EVVO, EKO MŠ, Mažoretky, keramika, logopedie, zvířátka, zdravotní a dopravní aktivity

* rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti, zvládat delší vycházky, turistické výlety

* zaměření na přírodní pedagogiku

* znát děti ze školky, učitelky a ostatní zaměstnance jménem

* zvládat pracovní a výtvarné činnosti, různé techniky, objevovat, experimentovat

* skupinová práce, činnosti na interaktivní tabuli

* umět správně vyslovovat všechny hlásky, dokázat se sám obléci, obsloužit

* individuální integrace

* centra pracovních činností

 

 

Personální obsazení:

učitelka:                Bc. Helena Krejčíková - koordinátorka EVVO

učitelka:                Nataša Kačínová

kuchařka:              Irena ŠťastnáMilé naše děti,

už několik dní se nevidíme. Na jarní prázdniny vás tolik odjelo nadýchat se čerstvého vzduchu, zalyžovat si a jinak odpočívat. Ovšem ani po týdnu prázdnin jsme se všichni nesešli, neboť naši republiku a potažmo celý svět zachvátila nemoc - koronavirus. Určitě vám o ní řekli vaši rodiče nebo jste slyšely zprávy v televizi. Myslíme na vás, jak si asi hrajete, co si prohlížíte za knihy a na jaké pohádky a příběhy se díváte. Mrzí nás, že jsme si nestihli „zavařit“ zimu, že si nepostavíme komíny pro čápy, a že jsme konečně mohli jít do tělocvičny ve škole! Ve školce se uklízí hračky a pomůcky. V naší třídě se trošku stěhovalo a máme kočičkovou výzdobu.

Těšíme se na vás!!!! Vaše paní učitelky z Jeřabinek Helena a Nataša

P.S. kdo nám chce napsat – krejcikovahela@seznam.cz, kacinovanatasa@seznam.cz

Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace