Projekty


PERSONÁLNÍ PODPORA A VZDĚLÁVÁNÍ MŠ BRATŘÍ ČAPKŮ

ČESKÁ LÍPA II

je spolufinancován Evropskou unií.

Personální podpora - vytvoření pracovního místa pro školního asistenta

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání


Vážení rodiče, naše MŠ je zapojena do projektu Za jeden provaz - podpora škol v oblasti mentoringu, sdílení zkušeností, vybavení škol interaktivními pomůckami.
Více o projektu na web stránkách.

Datum
 zahájení projektu:     1. 11. 2016
ÒDatum ukončení projektu:  31. 10. 2019

ÒWebové stránky projektu:
http://www.vctu.cz/zajedenprovaz/

ÒZapojeno 20 mateřských škol v Libereckém kraj.

Na tomto místě probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol

 v gramotnostech

(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

...................................................................................................

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

……………………………………………………………………………………………

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního  rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace


Partneři


PPP Česká Lípa

SPC Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily               DomůZOO Liberec  

                


Ekoporadna ORSEJ

Do muzeastazeny-souborjpg.jpg


 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace