Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí


POZVÁNKA NA

INFORMATIVNÍ SCHŮZKU

Ve středu 17. 06. 2020 v 15, 15 hod.

Proběhne informativní schůzka pro zákonné zástupce dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

Na schůzce budete seznámeni se školním vzdělávacím programem, školním řádem, režimem dne, vnitřním řádem, platbami, doporučením, jak dítě na školku nejlépe připravit. Bude vám předán evidenční list dítěte, přihláška ke stravování, souhlas se zpracováním osobních údajů.

Připravte si dotazy na vše, co vás bude v souvislosti s docházkou dětí do MŠ zajímat.

Pokud se nemůžete ze závažných důvodů této schůzky zúčastnit, je potřeba neúčast předem telefonicky nebo e-mailem oznámit.

 

Tel:  487 522 598

Email:  ms.lada.reditelka@seznam.cz

Webové stránky: www.skolkalipa.cz

PROSÍME BEZ DĚTÍ A S ROUŠKOU!!!

 

Bc. Zdeňka Coufalová, ředitelka

Romana Brožková, zástupkyně ředitelky

 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace