Informace k otevření MŠ


Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem města Česká Lípa jsme se shodli na otevření mateřské školy 18. května 2020. Stěžejní je pro nás zajistit takový provoz mateřské školy, který neohrozí zdraví dětí, ani našich zaměstnanců. Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili docházku svých dětí. 

Školné za měsíc květen bylo dle rozhodnutí ředitelky stanoveno na 230 Kč (poměrná část). 

Školné nebude účtováno dětem, které nebudou v květnu docházet do mateřské školy. 

 

Opatření, která bude nutno dodržovat:

 

· Povinností pro všechny rodiče je podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti (zaměřit se na rodiče dětí z rizikových skupin) a opatření pro rodiče, která bude nutno dodržovat

·  Lze stáhnout v sekci dokumenty-  NUTNO PŘEDLOŽIT PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE!

·       Zákaz sdružování osob před MŠ, dodržovat rozestupy 2 metry

·     Udržovat odstupy 2 m mezi osobami v prostorách šaten; dítě může doprovázet pouze

1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ

·       Vstupovat do MŠ budou rodiče postupně, aby se zamezilo kumulaci osob

·    Je nutno počítat se zdržením při předávání dětí, proto je třeba přijít s časovým předstihem

·       Při vstupu je povinné pro všechny provést dezinfekci rukou

·       Před předáním dítěte učitelce bude muset doprovázející osoba zajistit důkladné umytí rukou po dobu 30 sekund (mýdlem a vodou) a osušení jednorázovým ručníkem

·  Při podezření na jakékoli příznaky nemoci, bude dětem změřena teplota bezkontaktním teploměrem

·  Vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění, v případě zjištění onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout

·    Doprovázející osoba i dítě musí mít roušku v prostorách MŠ; dítě si sundá roušku při vstupu do třídy a rodič mu roušku uloží do skříňky do sáčku (ve skříňce budou mít děti k dispozici ještě 1 čistou roušku)

·       Zákaz přinášení hraček a jídla do MŠ

·       Rodiče nebudou vstupovat do třídy, děti si nebudou s učitelkou podávat ruku


Žádáme rodiče, aby na e-mail ředitelky nebo telefonicky nahlásili předpokládaný nástup dítěte do školky.

 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace