Informace KÚ Liberec


Informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského

úřadu Libereckého kraje k provozu mateřských škol všech zřizovatelů

v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19


Vláda České republiky usnesením ze dne 12. března 2020 vyhlásila na území České republiky

nouzový stav. Již od 10. března 2020 je zakázána fyzická přítomnost žáků a studentů

při vzdělávání ve školách a školských zařízeních, s výjimkou mateřských škol.

Podporujeme rozhodnutí neuzavírat mateřské školy, neboť děti v předškolním věku jsou

nejméně ohroženou skupinou. Jejich pobyt v mateřské škole je za dané situace

při dodržování hygienických opatření výrazně bezpečnější než pobyt u prarodičů.

V této souvislosti odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého

kraje informuje mateřské školy a jejich zřizovatele:

 Omezit nebo přerušit provoz mateřské školy lze za podmínek stanovených

vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

pokud provoz mateřské školy není možné zajistit z organizačních nebo technických

důvodů, např. při havárii vody apod. nebo v případě zásadní absence učitelek

(např. učitelky pečují o své děti do deseti let z důvodu uzavření základní školy nebo

jsou v karanténě). Důvodem pro uzavření mateřské školy není obava z šíření

nákazy.

Je zásadní důsledně provádět ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte, zvážit

i možnost měření teploty; dítě, které vykazuje jakékoli známky infekčního

onemocnění, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybností

rozhodne dětský lékař.

Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech

(Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko,

Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko), se nesmí účastnit

předškolního vzdělávání; v případě pochybnosti lze požadovat čestné prohlášení

rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.

Apelujte na rodiče, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen

nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají

možnost zajistit jiný způsob péče o děti.


V Liberci dne 13. března 2020

Ing. Jiřina Princová

vedoucí odboru školství, mládeže tělovýchovy a sportu

Krajského úřadu Libereckého kraje

 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace