ŮSPĚCHY NAŠICH DĚTÍ


Každý rok se děti z mateřské školy Bratří Čapků zúčastňují různých soutěží. Nejinak tomu bylo i v loňském roce. Děti byly zapojeny do soutěží ve výtvarném umění, environmentální výchově, zdravotní způsobilosti. Cílem není vyhrát, ale ukázat vědomosti, zručnost, orientaci v tématech a šikovnost, kterou děti získávají v mateřské škole na sídlišti Lada už 28 roků. Vítězství v jakékoliv soutěži děti, učitelky a rodiče vždy potěší a dodá jim chuť do získávání nových dovedností a poznatků. Tyto pak mohou zúročit v následné školní docházce.      

V loňském roce děti vyhrály v rámci environmentální výchovy výlet do obory ve Skalici. Ve zdravotnické soutěži předvedly výborné teoretické i praktické dovednosti a umístily se na prvním místě mezi českolipskými školkami. Velkým úspěchem byla účast v celorepublikovém projektu „Zpomal, prosím,“ s tématem bezpečnosti silničního provozu. Výtvarné práce dětí se dostaly až do celorepublikového finále a Izabela Plhalová získala první místo v kategorii mateřských škol. Vítězství je o to cennější, že porota vybírala z šesti tisíc výtvorů. Vyhlášení proběhlo v Muzeu policie ČR začátkem února a zúčastnily se ho špičky policie Středočeského kraje v čele s ředitelem  brigádním generálem JUDr. Václavem Kučerou PhD., MBA. 

V letošním školním roce se zapojíme do nových projektů a soutěží a naše děti z MŠ Bratří Čapků budeme opět podporovat v jejich úsilí o dosažení co nejlepších výsledků.

 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace