AUTORSKÉ ČTENÍ


Ve čtvrtek 7. listopadu se ve třídě Jeřabinek konalo autorské čtení se spisovatelkou Hankou Karolínou Kobulejovou. Děti jsme před spaním seznámily s jejími knihami - Bajky z lesa i louky, Bajky z mechu i říčky a Bajky z pole i tůňky. Jedná se o krásné příběhy o zvířátkách.  Na konci každé bajky se pak děti seznámí s nějakým ponaučením. Třeba, že se nemáme nikomu vysmívat, že si máme pomáhat, že máme poslouchat…

Paní spisovatelka si sebou přivedla své rodiče, kteří žiji v České Lípě. S maminkou nám společně své bajky četla a tatínek nám vyprávěl pravdivé příběhy o zvířátkách. Děti poslouchaly a paní spisovatelka nás seznámila i s novou bajkou O volavkách a rosomákovi, která teprve vyjde v jejích čtvrtých bajkách. Na příští rok také chystá dětskou knihu o mořském světě – Vyprávěnky z azurového moře. Už se na její nové knihy těšíme.

Nataša Kačínová

 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace