Jeřabinky ve škole


V pondělí 25. března navštívily děti ze třídy Jeřabinek první třídy ZŠ Šluknovská. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a už jsme se vydali do jednotlivých tříd. Děti, které byly ve třídě paní učitelky K. Hlinové se nejprve rozdýchaly. Potom jim školáci, (mimochodem téměř celá třída navštěvovala naši MŠ ještě loni), našim předškolákům rozdali pracovní listy, na kterých společně pracovali. Školáci nám předvedli, jak už umí číst a krásně psát. Ani naše děti se nedaly zahanbit, protože se již téměř všechny umí podepsat a znají písmena. Hodina nám rychle utekla a my jsme si se školáky slíbili, že spolu ještě něco podnikneme. Už teď se těšíme na příští setkání. Druhá skupina dětí navštívila třídu paní uč. I. Hurčíkové. Zde probíhala matematika. Žáci i děti počítali společně. Pak si všichni zahráli na koberci domino. Žáci nám předvedli pohádku „Boudo, budko“. Stále jsme nenásilně počítali. Také v této třídě vše rychle plynulo. Atmosféra byla milá a přátelská. Dětem se líbily žluté kartičky s čísly a puntíky. Můžeme si je ve školce vyrobit. I zde jsme si slíbili setkání, a to na zahradě školky.

Helena Krejčíková, Nataša Kačínová

 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace